ISO 9001- kvaliteedijuhtimissüsteemi standard

ISO 9001 on rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi standard, mis tagab ettevõtte kui organisatsiooni suutlikkuse täita klientide nõudmisi ja ületada ootusi.

Remate Grupp OÜ on loonud ISO 9001 standardi nõuetele vastava juhtimiskorralduse, rakendanud ettevõtte erinevate protsesside toimimiseks tõhusad juhtimisstrateegiad ning määratlenud riskid, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ning anda klientidele kindlustunne koostööks.

ISO 14001- keskkonnajuhtimissüsteemi standard

ISO 14001 on rahvusvaheline ja levinuim keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete standard maailmas, mille on välja töötanud rahvusvaheline standardiorganisatsioon ISO (International Organisation for Standards).

Keskkonnakaitse on ühiskonna, organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, mille abil kaitstakse nii inimese vahetut elukeskkonda kui ka loodust tervikuna inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks. Keskkonna kaitsmine ja säilitamine on üks suuremaid väljakutseid maailmas, millega me praegu silmitsi seisame. See väljakutse puudutab ühtviisi nii tootjaid kui ka tarbijaid, laiemalt võttes igat inimest ja tema igapäevaseid tarbimisvalikuid.

 

Remate Grupp OÜ panustab läbi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise keskkonnanõuete täitmisse täie tõsiduse ning pühendumusega andes oma panuse elukeskonna ja looduse kaitsmisesse.