RESTAUREERIMISTÖÖD

Muinsuskaitseamet on meile väljastanud tegevusloa
(Reg nr: EMU000105), mis lubab meil tegeleda
muinsusväärtuslike objektide konserveerimise ja
restaureerimisega ning teostada muinsuskaitselist
järelevalvet. Muinsuskaitse poolne garantii tegevusloa
näol annab kliendile eelkõige kindlustunde, et ettevõte,
kellelt teenust ostetakse on ka reaalselt väärtuslikku
ja tihti ka keerukat objekti võimeline ilma seda
kahjustamata renoveerima.

vaata töid

RESTAUREERIMISTÖÖD

Muinsuskaitseamet on meile väljastanud tegevusloa
(Reg nr: EMU000105), mis lubab meil tegeleda
muinsusväärtuslike objektide konserveerimise ja
restaureerimisega ning teostada muinsuskaitselist
järelevalvet. Muinsuskaitse poolne garantii tegevusloa
näol annab kliendile eelkõige kindlustunde, et ettevõte,
kellelt teenust ostetakse on ka reaalselt väärtuslikku
ja tihti ka keerukat objekti võimeline ilma seda
kahjustamata renoveerima.

vaata töid