RESTAUREERIMISTÖÖD

Muinsuskaitseamet on väljastanud meile
tegevusloa, mille alusel teostame
muinsuskaitseliste objektide
puit- ja krohvifassaadide remont-
ning renoveerimistöid.

vaata töid

RESTAUREERIMISTÖÖD

vaata töid

Muinsuskaitseamet on väljastanud meile
tegevusloa, mille alusel teostame
muinsuskaitseliste objektide
puit- ja krohvifassaadide remont-
ning renoveerimistöid.